ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

včetně analýzy zdolávání požáru

ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE
POŽÁRNÍ OCHRANY

včetně dokumentace zdolávání požáru

AUTORSKÝ DOZOR Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY

dozor autorizovaného inženýra PBS při realizaci
dozor odborně způsobilé osoby při provozování činnosti

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ ČINNOST V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

konzultační i výuková činnost, odborné poradenství
pasportizace stávajících objektů z hlediska PBS