Ing. et Ing. Kamila Ising

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
odborně způsobilá osoba v požární ochraně

  • 2007 absolventka VŠB TU Ostrava – fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 2001 absolventka VUT Brno – fakulta stavební *
  • * 2000 doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti

Kromě praxe v projektové činnosti PBS a zpracování kompletní dokumentace PO také praxe ve stavebnictví, projektovém managementu, inženýrské činnosti a výukové činnosti.

Jazykové vybavení : AJ aktivně v oboru samostatně, NJ aktivně v oboru týmově